Juridisch adviseur – Marlies Ferwerda

In 1994 zette ik mijn eerste stap binnen de juridische wereld. Vanuit de collegebanken mocht ik luisteren naar ervaren en door de wol geverfde juristen.

Tijdens mijn studententijd heb ik het nodige geleerd over het recht, maar ik heb zeker ook inspiratie daarbuiten opgedaan. In een stad als Amsterdam is dat niet moeilijk. Ik vond het belangrijk me niet uitsluitend te richten op mijn studie, maar daarnaast ook open te staan voor (werk)ervaringen. Na diverse bijbaantjes volgde het serieuzere werk: inwijding in de advocatuur. Tijdens mijn werkzame jaren als advocaat is mij gebleken dat niets vanzelfsprekend is en dat één waarheid niet bestaat. Je kan alles van verschillende kanten bekijken.

Nieuwsgierig

Medio 2012 kwam een nieuwe uitdaging op mijn pad en maakte ik de keuze om, als de eerste en enige jurist, te gaan werken in een wereld waar cijfers de boventoon voeren. Nu is het juridisch denken helemaal ingebed binnen Ruitenburg en bestaat er een goede samenwerking tussen accountants, belastingadviseurs en juridisch adviseurs.

“Eén waarheid bestaat niet”

Betrokken

De rol die ik als Juridisch adviseur bij Ruitenburg vervul past bij mij. Zo heb ik in de loop van de tijd een goede relatie met klanten opgebouwd en kom ik bij hen over de vloer.

Op mijn werkzaamheden ben ik voorlopig nog niet uitgekeken. Het in aanraking komen met ondernemers die ieder een eigen verhaal hebben, maakt dat elke dag een nieuwe uitdaging biedt. De kunst is om me te blijven inleven in de afzonderlijke situatie die zich voordoet en dan tot de juiste en passende oplossing hiervoor te komen. Daarbij houd ik in het achterhoofd: één waarheid bestaat niet.